Werkwijze

Inzichtgevende gesprekken

Systemisch coachen

Ieder mens maakt deel uit van systemen, familie, gezin (van herkomst), vrienden, werk, buurt. Maar ook het geboorteland, culturele achtergrond en godsdienst. Bovendien hebben wij ook zo ons eigen systeem. Fysiek, emotioneel en spiritueel, allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Er zijn veel gedragswetenschappers die bewezen hebben dat een systeem van grote invloed is. Zo maken we vaak onbewust keuzes waarin we niet ‘vrij’ zijn. Dit omdat we verstrikt en belast zijn geraakt. Systemisch coachen helpt om inzicht te krijgen in jouw systeem en waar de verstrikking zit. Gevolg:

 • Je bent je meer bewust van dat wat je onbewust remt;
 • Je leert hoe je je daarvan kunt bevrijden;
 • Je bent in staat om vrijer keuzes te maken;
 • Je leeft eindelijk je eigen leven!

Karakterstructuren

Karakterstructuren ontstaan door kwetsing en te kort komen van de ziel. Als uitweg vertonen we ‘maskergedrag’, niets anders dan onze patronen als reactie op pijn en ongemak. Door hier meer zicht op te krijgen, en ‘ik-kracht’ te ontwikkelen, lukt het om onvrijheden van het masker te doorbreken. Karakterstructuren hebben niet de bedoeling om te diagnosticeren of stigmatiseren, of als vaststaand feit te begrenzen. Het biedt een uitnodiging tot bewustwording en transformatie.

Kennis en inzicht van jouw karakterstructuren dragen bij in:

 • het vergroten van zelfbewustzijn;
 • het doorbreken van onbewuste niet-helpende patronen;
 • herkenning en wetenschap waardoor het zo werkt;
 • innerlijke rust.

Individuele opstellingen

Thema, relatie en/of gezinsopstelling

De individuele opstelling is gebaseerd op de traditionele familieopstellingen van Bert Hellinger, maar heeft een geheel eigen ontwikkeling doorlopen in de afgelopen tientallen jaren. En is nog altijd volop in ontwikkeling met voortschrijdend inzicht. De theoretische kaders kent wetmatigheden als leidraad tijdens de opstelling. In de individuele opstelling worden de diverse gezinsleden of thema’s via gekozen vloertegels of poppetjes gerepresenteerd. Dit wordt in de ruimte (of op tafel) neergezet waardoor bijvoorbeeld afstand en nabijheid direct zichtbaar wordt. Bovendien wordt er gevoeld welke bewegingen er gemaakt mogen worden. Een opstelling brengt nieuwe inzichten en werkt vastzittende overtuigingen los. Als de kern wordt geraakt ervaar je meer rust, opluchting, ontspanning, vertrouwen en kracht.

Visualiseren

De kracht van ons voorstellingsvermogen

Bij visualisatie maken we gebruik van de kracht van verbeelding, gericht op wat je wél wilt. Want bij een last of probleem is er altijd sprake van verlangen naar een meer gewenste situatie. Visualiseren is een superbelangrijk instrument om je hersenen nieuwe signalen af te geven. En visualiseren kun je leren!

Wanneer je je intentie of doelen goed kunt visualiseren, kun je voelen alsof het nu al plaatsvindt. Hoe meer je visualiseert in de gewenste richting, hoe meer je signalen afgeeft aan je hersenen en lijf. Eigenlijk net zoals topsporters dat doen. Je gaat je als het ware op een andere nieuwe manier verbinden met het thema of situatie. De mogelijkheden zijn onbegrensd, de helende effecten groots.

Mindfulness

Met aandacht leven in het nu

Mindfulness staat voor opmerkzaamheid of met aandachtig aanwezig zijn. Tijd nemen voor jezelf en aandacht geven aan dat wat er is. Het stelt jou in staat om in het nu te zijn en bewust te blijven van alles dat zich voordoet. Belangrijke facetten van mindfulness zijn: niet oordelen, minder impulsief en vanuit de automatische piloot reageren. Boven leer je observeren van je eigen gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. We maken gebruik van oefeningen gericht op de adem en vergroten van (lichaams)bewust zijn. Dit alles draagt bij om rustig en meer ontspannen te reageren in lastige situaties.

Healing

Energetisch lichaamswerk

Healing is een zachte, liefdevolle manier van handaanraking, wat werkt via het lichaam. Gekleed liggend op een behandelbank blijf je bij volledig bewustzijn. Er gebeurt niets wat jij niet wilt. Healing brengt diepe ontspanning. Het stelt je in staat om los te komen van onbewust belemmerende overtuigingen en voert blokkades af zodat:

 • energie gaat weer stromen;
 • je meer ruimte en rust in je hoofd ervaart;
 • ontspanning toeneemt;
 • je mogelijk andere keuzes maakt.

Zie het als het opschonen van een computer. Deze manier van behandelen overstijgt het denken en pakt klachten aan op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

Voor healing maak ik gebruik van tools en technieken uit Acces Counsiousness™ Note: healing kan geen arts of medische behandeling vervangen.